Caudron Simoun : Touring, Transport, Utility

Caudron
C.630 Simoun